Deelname

WK'22

Ons standpunt tav het WK van 2022

 

Panenka kijkt anders naar de belangrijkste bijzaak van de wereld. Onze verhalen gaan over alles wat met voetbal te maken heeft, maar niet over transferbedragen, tactieken en wedstrijdanalyses. Bij Panenka draait alles om de liefde voor het spelletje, van amateur tot prof, van supporter tot verzamelaar. Wij gaan op zoek naar voetbalerfgoed en de sociaal-maatschappelijk betekenis ervan en nemen onze lezers mee op onze avonturen.

 

Onze zienswijze brengt ook met zich mee dat we kritisch kijken naar de macht van het grote geld. Al jaren ageren wij tegen het moderne voetbal en corruptie binnen de UEFA , FIFA, IOC. Nu uit onderzoek van The Guardian blijkt dat er al minimaal 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen tijdens de stadionbouw in Qatar is voor ons de maat meer dan vol. Dit is nu al het bloedigste WK ooit. Wij pleiten voor een boycot van het Nederlands Elftal aan dit WK. Een boycot houdt niet in dat we compensatie voor de nabestaanden van de slachtoffers uitsluiten.

Een daadwerkelijke boycot van het WK is niet ons hoofddoel, dan wel dat er een duidelijk statement gemaakt wordt richting de KNVB: de grote voetbalbonden moeten eindelijk eens op de schop, en maatschappelijk verantwoord ondernemen, met het oog op de toekomst en dus rekening houdend met mensenrechten, milieu en andere maatschappelijke problemen. Opdat in de toekomst toewijzingen van evenementen en bijv. verdeling van de gelden gebeurt volgens eerlijke principes.

Teken hier onze petitie

154382410_4016495725048320_7705175092695

Bundeling van krachten

 

Op de dag dat The Guardian een onderzoek publiceerde waarin bleek dat er in Qatar 6500 arbeidsmigranten omkwamen door de barre arbeidsomstandigheden bij de bouw van de stadions voor het WK 2022 hebben we een petitie geopend. Als snel kwamen we in contact met twee andere partijen die een soortgelijke petitie zijn gestart, gedrieën hebben we gekozen de (pr-)krachten te bundelen en gezamenlijk op te trekken. Alle drie de petities zijn afzonderlijk te ondertekenen, waarbij op een gegeven moment de uitkomsten gezamenlijk zullen worden aangeboden aan de KNVB. 

Comité Cancel Qatar 2022

Comité Cancel Qatar 2022 wordt gevormd door Huub Bellemakers van Groen Links, sporthistoricus

Jurryt van de Vooren, ex-voetbalblogger Teun Meurs en diens vader Hein Meurs, die met het

Twitteraccount @CancelQatar2022 al geruime tijd actie voert tegen dit WK.

 

Wij zijn voetballiefhebbers die niet lijdzaam toezien dat hun sport wordt misbruikt door Qatar en de

FIFA. Eenieder is al langere tijd actief in de media en wij zullen de komende maanden vasthoudend

campagne voeren tegen het WK in Qatar. Ook de politiek zullen wij blijven bevragen op hun

verantwoordelijkheid en aanzetten tot het indienen van moties.

 

Wij zijn er nadrukkelijk niet op uit om spelers en supporters het WK te onthouden, maar zetten in op een boycot door onze internationals en KNVB. Wordt dit door een paar andere prominente voetballanden gevolgd, dan zal het WK worden verplaatst en kunnen Qatar en de FIFA hun wonden likken. 

 

Maar ook als dit doel niet wordt bereikt, blijven wij de druk erop houden, teneinde sponsors en bedrijven te bewegen zich terug te trekken; dat zoveel mogelijk vertegenwoordigers van landen alsook media uit Qatar wegblijven om trachten te voorkomen dat Qatar en de FIFA het WK als propaganda gaan gebruiken. En last but not least: er moet volop aandacht worden besteed aan schadevergoeding en eerbetoon aan de (nabestaanden van de) duizenden dodelijke slachtoffers die er zijn gevallen.

Teken hier de petitie

Freek de Jonge

De KNVB moet zich duidelijk uitspreken over deelname aan de WK-voetbal in Qatar 2022.

De KNVB kijk doelbewust weg van de mensonterende wijze waarop de stadions tot stand zijn

gekomen. Het is ethisch en moreel onverantwoord om in 2022 in Qatar om de wereldtitel te

gaan voetballen gezien de voorbeeldfunctie van de sport en de spelers.

Teken hier de petitie

Aerial_view_of_Education_City_Stadium_an
1240.jpeg.webp